Ο προϊστάμενος, ο υφιστάμενος και οι θεωρίες αντίληψης