parallax background

υπηρεσίες


Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων


Στάδια συνεργασίας

1ο στάδιο: Διάγνωση κατάστασης

Στο πρώτο στάδιο μιας συνεργασίας γίνεται η διάγνωση της κατάστασης με σκοπό τον εντοπισμό των δεξιοτήτων που χρήζουν βελτίωσης. Ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ενδιαφερόμενου, η διάγνωση μπορεί να περιλαμβάνει α) συζήτηση πρόσωπο με πρόσωπο β) επί τόπου παρατήρηση γ) χρήση διαγνωστικού ερωτηματολογίου 360 μοιρών δ) χρήση ερωτηματολογίου γνώσεων

2ο στάδιο: Επιλογή δράσεων

Στο δεύτερο στάδιο γίνεται συζήτηση για τις εναλλακτικές δράσεις με σκοπό την ανάπτυξη των δεξιοτήτων που εντοπίστηκαν στο 1ο στάδιο. Τέτοιες δράσεις μπορεί να είναι: ομαδική εκπαίδευση στην αίθουσα, παρακολούθηση workshop, ατομικές συνεδρίες coaching, mentoring, e-learning κ.α. Για παράδειγμα, για τη βελτίωση της ομαδικής συνεργασίας, μπορεί να χρειάζεται ένας συνδυασμός δράσεων, όπως είναι η εκπαίδευση στην αίθουσα, κάποιο e-learning και κάποιες ατομικές συνεδρίες coaching.

3ο στάδιο: Υλοποίηση

Στο τρίτο στάδιο υλοποιούνται οι δράσεις που έχουν συμφωνηθεί. Εδώ ο ενδιαφερόμενος μπορεί να εκπαιδευτεί μέσα από ένα ομαδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην αίθουσα, να αναστοχαστεί και να προχωρήσει σε αλλαγές μέσα από τις συνεδρίες coaching, να παρακολουθήσει ένα e- learning και να διαβάσει κάποια άρθρα για να ενισχύσει τις γνώσεις του. Ο συνδυασμός των δράσεων που θα επιλεχθούν είναι διαφορετικός σε κάθε περίπτωση. Σε αυτό το στάδιο δίνεται η ευκαιρία για συνδυασμό της θεωρίας με την πράξη.

4ο στάδιο: Μέτρηση

Στο τέταρτο στάδιο πραγματοποιείται η μέτρηση της αποτελεσματικότητας της δράσης στα ακόλουθα επίπεδα (μοντέλο Kirkpatrick). Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα για τα ακόλουθα:

 1. Βαθμό ικανοποίησης: Τι τους άρεσε;
 2. Μέτρηση γνώσης: Τι έμαθαν;
 3. Συμπεριφορά: Τι άλλαξε; Τι χρησιμοποιούν από αυτά που έμαθαν;
 4. Αποτελέσματα: Ποια είναι η επίδραση στον οργανισμό;
 5. ROI: Ποια είναι τα οικονομικά οφέλη;

5ο στάδιο: Αποτελέσματα

Στο πέμπτο και τελευταίο στάδιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του προγράμματος και συζητούνται τα επόμενα βήματα με τον ενδιαφερόμενο.

Επικοινωνήσετε μαζί μου για να μάθετε περισσότερα για τα εκπαιδευτικά προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων.


Coaching


Το Coaching εστιάζεται στην αξιοποίηση των προσωπικών και επαγγελματικών δυνατοτήτων σας για να μεγιστοποιήσετε τις ικανότητες και τις επιδόσεις σας και είναι προσανατολισμένο στο μέλλον.

Η διαδικασία Coaching διευκολύνει στα παρακάτω:

 • Να βρείτε λύσεις
 • Την μάθηση, την ανάπτυξη, τη βελτίωση των επιδόσεων
 • Ενίσχυση των υφιστάμενων δεξιοτήτων
 • Η απόκτηση νέων δεξιοτήτων και ιδέων
 • Αλλαγή της συμπεριφοράς σας
 • Η αλλαγή της νοοτροπίας σας

Το Coaching δεν έχει σκοπό την παροχή μιας «γρήγορης λύσης». Είναι μια διαδικασία μάθησης που βασίζεται σε ένα στόχο που θέλετε να πετύχετε ή σε μια πρόθεσή σας να αλλάξετε ή να βελτιώσετε κάτι στη ζωή σας.

Οι συνεδρίες coaching είναι ένα μόνο μέρος της διαδικασίας. Μια σημαντική πτυχή για την επίτευξη των στόχων σας συνδέεται με την εργασία που κάνετε στο ενδιάμεσο των συναντήσεων μας.

Παρακαλώ να:

 • μη διστάσετε σε οποιοδήποτε σημείο να με ενημερώσετε για το τι λειτουργεί και τι όχι για σας
 • μου στείλετε τα σχόλιά σας μετά από κάθε συνεδρία στη φόρμα που θα λάβετε από μένα.

Βασικοί Ορισμοί των μοντέλων μάθησης που ίσως σας φανούν χρήσιμοι:

Coach: βοηθά τους ανθρώπους να επιτύχουν τους στόχους τους, χρησιμοποιώντας τους εσωτερικούς τους πόρους. Το Coaching είναι σχεδιασμένο για να ξεκλειδώσετε τις προσωπικές σας δυνατότητες, να μεγιστοποιήσετε την απόδοσή σας και να σας βοηθήσει να μάθετε με το δικό σας τρόπο και όχι να σας διδάξει. Το Coaching εστιάζεται στο μέλλον και δεν ασχολείται με το παρελθόν.

Mentor: είναι ένας εμπειρογνώμονας ή ειδικός σε μια συγκεκριμένη επιχειρηματική περιοχή. Έχει τη γνώση ή τη δεξιότητα που δεν έχει κάποιος άλλος μέσα στην επιχείρηση. Βοηθάει στη κάλυψη ενδοεταιρικών αναγκών ή οργανωτικών απαιτήσεων.

Σύμβουλος ψυχικής υγείας: στοχεύει να βοηθήσει εκείνους που δεν έχουν τη δύναμη ή τους εσωτερικούς πόρους για να πράξουν από μόνοι τους. Το ενδιαφέρον της συζήτησης επικεντρώνεται σε γεγονότα του παρελθόντος.

Trainer-Εκπαιδευτής: ασχολείται με την παροχή εκπαίδευσης για τη βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων και διευκολύνει την εκμάθηση.

Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας για Coaches, Μέντορες και Επόπτες

Πηγή

Ως πιστοποιημένη επαγγελματίας Coach-Mentor από το EMCC τηρώ τις αρχές βέλτιστης πρακτικής του Κώδικα Δεοντολογίας στο coaching, mentoring και την εποπτεία προωθώντας με αυτό τον τρόπο την επαγγελματική αριστεία.

Ο συγκεκριμένος Κώδικας Δεοντολογίας ευθυγραμμίζεται με το περιεχόμενο και τις απαιτήσεις που ορίζονται στον Επαγγελματικό Χάρτη (Professional Charter) για το Coaching και Mentoring. Ο Κώδικας είναι ένα έγγραφο καθοδήγησης και όχι νομικά δεσμευτικό, όπου εξηγείται λεπτομερώς τι μπορεί και δεν μπορεί να κάνει ένα μέλος.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο έχετε τη δυνατότητα να ενημερωθείτε για το περιεχόμενο, της πιο πρόσφατης επικαιροποιημένης έκδοσης (Δεκέμβριος 2019), του Παγκόσμιου Κώδικα Δεοντολογίας για Coaches, Μέντορες και Επόπτες.

Global Code of Ethics

Επικοινωνήσετε μαζί μου για να μάθετε πώς το coaching μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε τους στόχους σας.