Παρουσίαση του βιβλίου “Το Coaching στην Πράξη” στο Polis Art Cafe