Ο όρος Locus of Control, ένα μοντέλο coaching κι εγώ