Μια ευχή για το 2022: Να ζω σε αρμονία με τις αξίες μου